Polityka prywatności

§ 1 DEFINICJE

 

1. ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych klientów sklepu vincent roset w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest firma Ledrin Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Vetterów 6a, 20-277 Lublin zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000085721, NIP 712-23-06-324, REGON 430859991,posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 50 000 zł; numer telefonu kontaktowego +48 508 617 138  (opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora).

2. COOKIES

Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu: ciasteczka)  oznaczają dane informatyczne - małe pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Głównym zadaniem tych plików jest rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednią dostosować wyświetlenie strony internetowej.

a). COOKIES SESYJNE - oznacza pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika aż do wylogowania się ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

b). COOKIES TRWAŁE - oznacza pliki stałe, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez określony czas, są przechowywane do momentu ich usunięcia.

3. SERWIS

Strona internetowa, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, zarejestrowana pod domeną www.vincentroset.com.pl

 

§ 2 ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA DANYCH

 

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu  usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO).

2. Każdorazowo zakres, cel oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z dobrowolnej zgody Klienta podejmowanej przez Klienta w sklepie internetowym. Podane przez Państwa dane osobowe, będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, jakim obejmie dana zgoda.

3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży i związanych z nią innych procesów.

4. Dane osobowe klientów i osób korzystających z serwisu przetwarzane są przez nas w celu:

a). zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży

b). obsługi procesu wysyłki zamówionych produktów

c). obsługi procesu reklamacji

d). zawarcia i realizacji Umowy o Świadczenie Usług np. Konto Klienta

e). dochodzenia roszczeń, składania wyjaśnień w sprawie np. okoliczności niedozwolonego korzystania z usług

5. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe, które zostały udostępnione przez Klienta w ramach zakupów lub rejestracji na stronie internetowej

a). imię i nazwisko

b). adres poczty elektronicznej

c). adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj)

d). adres zamieszkania/siedziby firmy/prowadzenia działalności (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj) – jeżeli jest inny niż adres dostawy

e). numer telefonu kontaktowego

f). numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz nazwe firmy (np. w przypadku wystawienia faktury)

g). numer rachunku bankowego (np. w przypadku zwrotu zapłaconych należności)

Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody.

6. Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatycznych żadnych danych osobowych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z serwisu.

7. Sklep internetowy może gromadzić dane w ramach logów, plików dziennika. Dane te nie są łączone z przekazanymi przez Państwa danymi osobowymi. Informacje w ramach tzw. logów obejmują m.in. Państwa adres IP, adres strony, z której weszli Państwo na witrynę vincent roset, są wykorzystywane w celach analizy ruchu użytkowników sklepu.

8. Dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówień, w takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

a). w przypadku Klientów, którzy korzystają w sklepie internetowym z usługi dostawy produktów do Klienta, Administrator udostępnia niezbędne informację dla dokonania dostawy wybranemu przewoźnikowi:

- DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa) numer w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000028368,

- UPS Polska Sp. z o.o. Z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa) numer w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000036680

b). w przypadku Klientów, którzy wybierają odbiór osobisty, to jego dane będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą udostępniane żadnemu z przewoźników realizujących przesyłki na zlecenie Administratora

c). w przypadku Klientów, którzy korzystają w sklepie internetowym z płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności:

- PayPal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa) numer w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000289372.

Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (adres siedziby: ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot), numer w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000320590.

9. Administrator może przetwarzać informacje dotyczące preferencji Klienta, które mogą mieć charakter danych osobowych np. dobrowolny wybór przez Klienta rodzaju kategorii (kolekcja damska/męska). Informacje zostają udzielone Administratorowi dobrowolnie przez Klienta.

10. Dane Klienta mogą zostać udostępnione Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych oraz organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

11. Tylko za zgodą Klienta (zapis do newslettera) dane są wykorzystywane w celach marketingowych, podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach merketingowych własnych produktów sklepu internetowego.

 

§ 3 PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH

 

1. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do aktualizacji danych, poprawiania ich lub usunięcia swoich danych osobowych.

2. W celu realizacji powyższych uprawnień mogą Państwo skorzystać z opcji w ramach swojego konta, drogą email  lub listownie na adres Ledrin Sp. z o.o. ul. Vetterów 6a, 20-277 Lublin.

 

§ 4 ZABEZPIECZENIA

 

1. Ochrona danych jest dla nas ważna, dlatego dane dotyczące Klientów sklepu internetowego, będą przechowywane wyłącznie tak długo, jak długo wymaga tego prawo.

2. Jedynie uprawnieni pracownicy i osoby zajmujące się obsługą Sklepu Internetowego mają bezpośredni dostęp do danych osobowych użytkowników serwisu. Osoby uprawnione zobowiązane są do zachowania tych danych w ścisłej tajemnicy i uniemożliwienia dostępu osobom niepowołanym. 

3. Administrator podejmuje odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu przez osoby nieuprawnione dostępu do danych:

a). trakcie rejestracji Klient podaje login oraz hasło zabezpieczające konto Klienta w sklepie internetowym.  Prosimy o chronienie poufności haseł i loginu, służącego do zalogowania się w sklepie internetowym vincent roset oraz nie udostępniać ich osobom trzecim. Prosimy pamiętać o  wylogowywaniu się po zakończeniu korzystania z witryny naszego sklepu.

Prosimy pamięć, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o podanie danych do logowania, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na stronie sklepu. W przypadku zauważenia korzystania z Państwa konta przez osoby trzecie, prosimy o zawiadomienie sklepu internetowego.

b). certyfikat SSL na stronach sklepu internetowego, na których podawane są dane Klienta. Certyfikat SSL chroni transakcje i zabezpiecza przesyłane przez stronę WWW informacje, takie jak hasła, loginy, dane osobowe itp.

4. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych,będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej, lub przelewem elektronicznym obsługę klienta przejmują serwisy PayPal oraz Shoper Płatności. Powyższy serwis jest odpowiedzialny za dane podane w ich formularzach. Formularze PayPal i Shoper Płatności znajdują się na bezpiecznych serwerach i są szyfrowane odpowiednimi technologiami. Ledrin Sp. z o. o. nie ma dostępu do tych danych.

 

§ 5 ODSYŁACZE

 

1. Sklep Internetowy może zawierać okresowo także linki prowadzące na inne strony internetowe. Informujemy, że niniejsza polityka prywatności nie obejmuję innych serwisów. Takie strony działają niezależnie od sklepu i nie są nadzorowane przez nasz sklep. Prosimy o zapoznanie się polityką prywatności wskazanych stron.

 

§ 6 COOKIES

 

1. Cookies to pliki tekstowe, które zapisywane są pamięci masowej urządzenia z którego korzysta Klient podczas korzystania ze sklepu internetowego. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. 

2. Stosowanie plików cookies umożliwia podnoszenie jakości usług sklepu internetowego.

3. Klient może w przeglądarce internetowej wyłączyć obsługę plików cookies, jednak może to wpłynąć na nieprawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego.

4. Stosowane przez sklep internetowy pliki cookies są bezpieczne dla Klienta jak i dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez Klienta. Pliki te zawierają informację dotyczącą nazwy domeny z której pochodzi, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisana wartość.

5. W sklepie internetowym używane są dwa rodzaje plików cookies:

a). pliki cookies (sesyjne) są przechowywane na urządzeniu użytkownika tylko do chwili zakończenia sesji danej przeglądarki, zaś zapisane informację są trwale usuwane z pamięci urządzenia. Pliki nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych lub poufnych.

b). pliki cookies (trwałe) są przechowywane na urządzeniu użytkownika do momentu ich usunięcia. Pliki nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych lub poufnych.

6. Pliki cookies są wykorzystywane w następujących celach: 

a). konfiguracji serwisu internetowego, w szczególności  do optymalizacji korzystania ze stron internetowych witryny 

b). zapamiętywanie lokalizacji użytkownika oraz preferencji np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik,

c). zabezpieczenie bezpieczeństwa serwisu

d). tworzenie anonimowych statystyk

 

7. W sklepie internetowym używane są cookies zewnętrzne:

a). sklep Internetowy  zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025), jest on oznaczony na stronie jako logo facebook. Plugin może bezpośrednio połączyć Państwa z profilem na serwerze Facebook. Facebook nie przekazuje nam informacji na temat gromadzonych danych oraz sposobie ich wykorzystywania. Więcej informacji na temat plików cookies wykorzystywanych przez Facebook, znajduje się w Polityce Prywatności tego serwisu.

Prosimy o wylogowanie się z Państwa konta na Facebooku, jeśli nie życzą sobie Państwo, aby Facebook mógł pozyskać informacje dotyczące wizyt na naszych stronach.

b). sklep Internetowy używa mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA): Google Analytics, Google AdSense. Zbierane informację przez pliki cookies dotyczą ogólnych i anonimowych  danych statystycznych. Więcej informacji na temat plików cookies wykorzystywanych przez Google Analytics, znajduje się w Polityce Prywatności Google Analytics.

 

§ 7 KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

1. Klient ma możliwość kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie wiadomości pisemnej na adres firmy (wskazany w rozdziale I pkt.1 Poltyki), pocztą elektroniczną, bądź poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu wskazanego (wskazany w rozdziale I pkt.1 Poltyki).

2. Administrator przechowuje korespondencje z Klientem w zakresie procesów reklamacji. Dane zbierane w ten sposób nie będą wykorzystywane do celów innych niż realizacja procesu reklamacji. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne lecz może być niezbędne do dokonania czynności.

3. Administrator przechowuje korespondencje z Klientem w zakresie np. pytanie o produkt w celu jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, w celu statystycznym. Przekazane dane (np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail) dobrowolnie przez Klienta nie będą wykorzystywane do komunikacji z Klientem w innym celu niż dotyczyły.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Pytania i zastrzeżenia mogą być przez Państwa zadane drogą email lub listownie Ledrin Sp. z o.o. ul. Vetterów 6a, 20-277 Lublin.

2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki np. ze względu na zmianę obowiązujących przepisów, rozwój funkcjonalności serwisu.

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl